24. jaanuar 2014

Tasuta teenused lapsevanematele

Tallinna õppenõustamiskeskus tegutseb Tallinna Haridusameti projektina ning pakub lapsevanematele, lastele ja õpetajatele järgmisi teenuseid: eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine. Nõustamised on tasuta. Lisainfo siin.

Таллиннский учебно-консультативный центр предлагает родителям, детям и педагогам бесплатные услуги следующих спецалистов-консультантов: специальный педагог, логопед, психолог, социальный педагог. Больше информации на сайте www.tonk.ee или по телефону 6404938.

21. jaanuar 2014

Liikluskasvatus

Alustas oma töö uus lehekülg http://www.liikluskasvatus.ee/. Tulge tutvuma õppematerjalidega!

Начал свою работу сайт http://www.liikluskasvatus.ee/. Информация пока только на эстонском, но в скором времени появиться и на русском языке.

Jäätisepakendi kujundamise konkurss „Minu jäätis“
Head õpetajad ja lapsevanemad!

Kodumaisel jäätisetootjal AS Balbiinol on hea meel kutsuda kõiki põhikooli- ja lasteaiaealisi lapsi osalema üle-eestilisele jäätisepakendi kujundamise konkursile „Minu jäätis“, mis pakub lastele võimalust ise disainida jäätisepaber – just selline, mille sees olevat jäätist nii iga laps kui ka täiskasvanu süüa tahaks! Lisa info siit.


Уважаемые родители!

Предлагаем вам вместе с детьми принять участие в конкурсе “Моё мороженое” фабрики AS Balbiino.
Конкурс предлагает детям возможность самим оформить обёртку для конусного мороженого в вафельном стаканчике, которое они вместе со взрослыми мечтали бы съесть.

Наши учителя ждут Ваших работ к 24 марта 2014 г.

14. jaanuar 2014

Otsekorraldus asendatakse e-arve püsimaksega.

Lugupeetud lapsevanemad! 

Teie otsekorraldus asendatakse e-arve püsimaksega.

Kasutate Tallinna linna poolt esitatavate arvete tasumiseks otsekorraldust, mistõttu teavitame Teid
alates 1. veebruarist 2014 lõpeb vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile Eestis otsekorralduse teenuse pakkumine. Pangad asendavad selle e-arve püsimaksega, mis on uus teenus arve automaatseks tasumiseks.
Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi tegema. Koostöös
pangaga asendame Teie otsekorralduse lepingu e-arve püsimakse lepinguga ja arvete tasumist
jätkatakse automaatselt samalt arvelduskontolt, millelt toimus otsekorraldusega tasumine.
____________________

В связи с условиями регламента ЕС (постановление Европейского парламента и Европейского совета № 260/2012), которое вступит в силу 01 февраля 2014 года, в Эстонии будет прекращено оказание услуги прямого платежного поручения.
Существующие договоры о прямом платёжном поручении будут изменены на договоры о постоянном платеже по э-счёту.

7. jaanuar 2014

Lasteaia osalustasu muutmine

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 23 veebruari 2006 määrusele nr.9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale 03. jaanuar 2014 nr 1.-2/5, osalustasu on 01 jaanuarist 2014 alates 37,63 € kuus.

Начиная с 1 января 2014 года плата за детский сад повышается до 37,63 евро в месяц.