28. jaanuar 2015

Laps läheb esimesse klassi 1.septembril 2015.a.

Vajaliku informatsiooni esimesse klassi vastuvõtmisest leiate SIIN.

Необходимую информацию о приеме детей в первый класс в 2015 году найдете ЗДЕСЬ.

Spordipäev

Täna meie lasteaias kell 11.00 toimub spordipäev.
Kavas on kelgutamine ja sportlikud mängud õues.
Võta kaasa oma kelk!


Tallinna Õppenõustamiskeskus

Tähelepanu vanemad!

Tallinnas töötab Õppenõustamiskeksus, kus saab taotleda logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõustamisteenust. 

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid ja nõustamine on tasuta.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse kontaktid:
E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn; telefon 640 4938, 57 409 750 (vastuvõtuajal)
oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Vastuvõtuajad on
E 16.00-18.00
K 17.00-19.00
R 9.00-12.30. 


Tallinna Õppenõustamiskeskuse info töökorralduse ja spetsialistide kontaktide kohta on kättesaadav Kadaka Põhikooli kodulehel.

Таллиннский учебно-консультативный центр предлагает родителям, детям и педагогам бесплатные услуги следующих спецалистов-консультантов: специальный педагог, логопед, психолог, социальный педагог. Больше информации по телефону 6404938 или на сайте Kadaka Põhikool "Õppenõustamiskeskus".

26. jaanuar 2015

Lasteaia maksumus

Alates 01.01.2015.a. lasteaia kohatasu on 41,34 eurot kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus number 9 ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 03. jaanuar 2014 nr. 1.-2/5.  

Soodustuste kohta saate lugeda SIIT.

Rohkem info lasteaia maksumisest ja arvete maksmisest on SIIN.

Kodukorra muudatus

Meie lasteaia kodukorras on muudatused.
Uue kodukorraga saate tutvuda SIIN.

16. jaanuar 2015

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!
 

Seoses köögi ja koridoride remondiga läheb lasteaed sel suvel kollektiivpuhkusele.
Lasteaed on suletud 13.07 kuni 31.07. Teistel suvekuudel töötavad ühendatud rühmad.

Tähekese Lasteaia kollektiiv.