Üldinfo

Tere tulemast Tallinna Tähekese Lasteaeda!

Meil on 11 rühma, kus käib 240 last. 
 • Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni 18.30, valverühm töötab kuni 19.15.  
 • Meie lasteaia eripäraks on ööpäevane rühm, kus lapsed saavad ööbida 3 korda nädalas. 
 • Meil töötab eesti keele Metoodiline keskus
 • Meil on osalise keelekümblusega rühm.
Lasteaia missiooniks on:
 • Toetame perekonda lapse kasvatuses ja õpetamises, läheneme lapse arengule individuaalselt.

Tallinna Tähekese Lasteaia põhiväärtused on: 
 • ARMASTUS – armastus laste ja oma töö vastu;
 • KOOSTÖÖ – koostöö kõigi huvirühmade vahel aitab saavutada püstitatud eesmärke;
 • TURVALISUS – lasteaias on tagatud turvaline ja kodune õhkkond nii lastele kui personalile;
 • AVATUS – meie lasteaed on avatud koostööle ja ühiskonnas toimuvatele muutustele.
 •  
Lasteaia visiooniks on:
 • Õnnelikud lapsed, rahul lapsevanemad, arengule soodsalt mõjuv keskkond.

Traditsioonid
 • üks kord aastas toimub traditsiooniline laste laat;
 • igakevadine asutuse lahtiste uste päev;
 • 1. septembril kingitakse rühmadele mänguasju;
 • ühisüritused lastele – rahvakalendri tähtpäevade tähistamine;
 • linna ja linnaosa spordiüritustest osavõtmine;
 • ühisüritused lastevanematega;
 • näitused, kus osalevad lapsed koos vanematega;
 • kohtumised lasteaia lõpetajatega koolivaheaegadel.
____________________________________
Viimati uuendatud: 06.05.2016, A.Arsenina.