Avaldused

    • Lasteaiakoha taotlus;
    • Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus;
    • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse (vabal vormil). Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
    _______________________________
    Viimati uuendatud: oktoober 2012, O.Kolessen