Lasteaiatasu

TEENUSED JA HINNAD

1. Alates 01.01.2016.a. lasteaia kohatasu on 52,46 eurot kuus.
2. Alates 01.09.2015.a. toidupäeva maksumus on:
 •  sõimerühm – 1,40 eur,
 •  aiarühm – 1,70 eur,
 •  ööpäevane rühm - 1,92 eur. 
Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu (alus: Hoolekogu otsuse protokoll nr.2, 23.04.2015.a.)

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :
 • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest. Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
 • Lapse ja lapsevanema andmete ( telefon, aadress, isikukood, e-post) õigsuse eest vastutab lapsevanem.  Arvet puudutavate andmete muutmumisel esitab vanem vabas vormis avalduse lasteaia direktorile.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks panka.
  Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas.
 • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
________________________

RUUMIDE RENT ja HINNAD


Tallinna Tähekese Lasteaias annab ruume üürile lasteringideks ja huvitegevuseks:
 • Muusikasaal - 6 /tund;
 • Võimla - 6 /tund;
 • Eesti keele kabinet - 4 €/tund 
Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud  Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr 1-2/319 
Küsimuste korral pöörduge palun direktori poole, e-mail: tahekesela@haridus.ee
___________________________

Viimati muudetud: 16.01.2015, O.Kolessen